Kaushik Iyer

CEO

Sejal Gupta

Senior Developer

Gurleen kaur saini

CMO